Nieuwsbrief HEFKWARTIER, november 2016

Geplaatst op 30-11-2016

Hefkwartier – stand van zaken 
Inmiddels zijn de eerste bewoners van Hefkwartier een feit, want de 22 eengezinswoningen uit Fase A zijn opgeleverd.

Stand van zaken appartementen
De geprognosticeerde planning van de appartementen heeft helaas vertraging opgelopen. De welstandscommissie* heeft ons naar aanleiding van de aangekondigde presentatie verzocht enkele ingrijpende aanpassingen aan het ontwerp van het gebouw door te voeren.

De start verkoop van de appartementen staat nu gepland voor het 1e kwartaal van 2017. Uiteraard houden wij je op de hoogte omtrent de ontwikkelingen.

* De welstandscommissie (ook: Welstand) is een commissie die bestaat uit onafhankelijke deskundigen. Zij toetsen in opdracht van de gemeente of de bouwplannen voldoen aan de eisen van de welstandsnota Rotterdam, met andere woorden: is het ontwerp van toegevoegde waarde voor de stad en voldoet het aan de minimale kwaliteitseisen van Rotterdam?

Volgende fase eengezinswoningen
Het volgende blok eengezinswoningen dat in verkoop zal gaan, is het zogenoemde Zuidblok, op onderstaande situatietekening aangegeven als blok B. Dit woonblok bestaat uit 36 (ruime) eengezinswoningen van 118 tot 162 m2.

Planning
Appartementen:
Op dit moment worden de opmerkingen van Welstand verwerkt in het ontwerp, dit nieuwe ontwerp zullen wij op korte termijn aan Welstand voorleggen. Hierna kunnen wij de planning concreter maken. Wij verwachten het 1e kwartaal van 2017 in verkoop te kunnen gaan.

Eengezinswoningen:
Wij zijn inmiddels gestart met de ontwikkeling van blok B, 36 eengezinswoningen met tuin. De planning is dat de woningen het 1e kwartaal van 2017 in verkoop gaan.

Facebook en website
Via onze Facebookpagina en website houden we je graag op de hoogte van de ontwikkelingen en de bouw van Hefkwartier. Volg ons via https://www.facebook.com/Hefkwartier/ of www.hefkwartier.nl.

  • Nieuwsbrief HEFKWARTIER, november 2016

“Hefkwartier, een wijk met charme”

Contactgegevens Hefkwartier

TW3 Strategie Marketing Makelaardij bv
Makelaar

TW3 Strategie Marketing Makelaardij bv